งานแข่ง GSB STEP IN

“รางวัลผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมดีเด่น” จากเวที GSB STEP IN (GSB Step In Innovator Network สร้างผู้ประกอบการด้วยฐานนวัตกรรม) โครงการจากสองหน่วยงานใหญ่ธนาคารออมสิน ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างธุรกิจที่สามารถเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เวทีประกวดแรกของทีมดอกเตอร์ทรงพลัง จากผู้ประกอบการกว่า 700 บริษัท ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 5 บริษัท รับโล่รางวัล “ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมดีเด่น”

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่: