About Us

“ผลิตภัณฑ์คุณภาพ สำหรับคนรักสุขภาพ เพื่อสร้างสังคมทรงพลัง”

“ผลิตภัณฑ์คุณภาพ สำหรับคนรักสุขภาพ
เพื่อสร้างสังคมทรงพลัง”

จุดกำเนิดดอกเตอร์ทรงพลัง

บริษัท ดอกเตอร์ทรงพลัง จำกัด ก่อตั้งจากความตั้งใจและมุ่งมั่นของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายแขนง ที่อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน เราจึงสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ โดยมุ่งมั่น ค้นคว้า ศึกษา ทดลอง จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ B-STARK ภายใต้แบรนด์ DR. SONG PALANG

ATIWAT PORNSIRIVIWAT, M.D.

Co-Founder & Research and Development

มากกว่า 10 ปีในฐานะแพทย์ ด้วยปณิธานที่อยากให้ทุกคนมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน จึงมุ่งศึกษาศาสตร์การแพทย์หลากหลาย เช่น โภชนาการและระบบเมแทบอลิซึม เวชศาสตร์ชะลอวัย การแพทย์ผสมผสานแบบเยอรมัน/สวิส อังกฤษ และเวชศาสตร์ทางเพศ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ในศูนย์การแพทย์ชะลอวัยและการแพทย์ผสมผสานชื่อดังหลายแห่ง และที่ปรึกษาให้กับผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ พร้อมมอบการดูแล วิจัยและพัฒนา เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพให้กับลูกค้าและทีมงานของบริษัทฯ ทุกคน

PLOYCHOMPOO PORNSIRIVIWAT

Co-Founder & Managing Director

ด้วยประสบการณ์ในวงการออแกไนซ์กว่า 10 ปี โดยรับผิดชอบในตำแหน่ง Content Creator และ Copy Writer จากการได้ร่วมงานกับทั้งบริษัทชั้นนำของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงองค์กรระดับนานาชาติ ชอบศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลา ประกอบกับได้ศึกษาในเรื่องโภชนาการและการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์มนุษยปรัชญา เยอรมัน/สวิส จึงได้เห็นองค์ความรู้ มุมมองและทัศนคติที่ดีมากมายที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาองค์กรได้

THARIN SUWANPANPHA

General Manager

ประสบการณ์ที่มุ่งเน้นกำกับดูแลทั้งหน้าและหลังงานให้มีประสิทธิภาพ สู่โอกาสการร่วมบริหารแบรนด์ผลิตภัณฑ์ให้กับองค์กร “New hope for everyone” จาก Mission สู่ Passion ที่จะสร้างความหวังใหม่ในด้านสุขภาพให้แก่ผู้ออกกำลังกายที่รักและใส่ใจสุขภาพ