การจัดส่งของเรา

เราบริษัท ดอกเตอร์ทรงพลัง จำกัด มีปณิธานที่จะส่งมอบความแข็งแรงที่ยั่งยืน ให้กับลูกค้า สังคม และโลกใบนี้

ดังนั้น วัสดุบรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่เราเลือกใช้เกือบทั้งหมดเป็นวัสดุที่เกิดจากการรีไซเคิล และ/หรือ สามารถนำกลับมาใช้เพื่อทำประโยชน์อื่นๆต่อได้ เช่น

1. เลือกใช้ผักตบชวากันกระแทกที่ปราศจากสารเคมี ลดการใช้พลาสติก,เม็ดโฟม ทั้งยังเป็นการลดปัญหามลภาวะทางน้ำและแก้ปัญหาผักตบล้นแม่น้ำลำคลอง ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง อีกทั้งลูกค้าของเราสามารถนำไป ใช้คลุมหน้าดินรักษาความชื้น ใช้รองเลี้ยงกระต่ายและหนูแฮมสเตอร์ต่อได้

2. ใช้กล่องพัสดุเป็นกล่องรักษ์โลก ที่ไม่ผ่านการฟอกและย้อมสี

3. แกนกระดาษและฝาเหล็กของเรา ที่ผ่านการคัดสรรและดีไซน์จนเป็นเอกลักษณ์ของเรา ล้วนเป็นวัสดุที่เกิดจากการรีไซเคิลและสามารถรีไซเคิลต่อได้

ฯลฯ

 

โดยสรุปแล้ว ต่อหนึ่งคำสั่งซื้อของท่าน ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำอย่างน้อย 4.16 ลิตร และลดการใช้คาร์บอนลงอย่างน้อย 1.16 กิโลกรัม

 

“เพื่อให้เราได้สนุกเต็มศักยภาพ บนโลกที่งดงามใบนี้ ไปอย่างยั่งยืน”